2424066511,2424065486 Πατητήρι, Αλόννησος

Φωτογραφίες